Dr n med. Jerzy Zabul
Ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego
Szpitala Świętego Wojciecha Gdańsk Zaspa


Specjalista położnictwa i ginekologii
Androlog

Piotr Zabul
Specjalista położnictwa i ginekologii
Certyfikat badań prenatalnych Fetal Medicine Foundation Londyn (FMF)

Badanie USG

Badanie USG we wczesnej ciąży jest często zlecane przez lekarza, by potwierdzić, czy ciąża jest zdrowa, czy rozwija się prawidłowo oraz by określić datę porodu.
Określenie wieku ciąży na tak wczesnym etapie pomoże Ci lepiej zorganizować kolejne badania i opiekę nad Twoją rozwijająca się ciążą.

więcej »

Pomiar NT
zasady: Zalecenia Fundacji Medycyny Płodowej (Nicolaidesa) pomiaru przezierności karkowej (NT)

  • CRL od 45 do 84 mm,

  • przekrój strzałkowy,

  • powiększenia obrazu, aby CRL zajmowało minimum 75% szerokości obrazu a przesunięcie kursora (kalipera) o jeden piksel odpowiadało zmianie wymiaru o 0,1-0,2 mm,

  • odróżnienie skóry płodu od owodni, co jest łatwe podczas spontanicznego ruchu płodu, lub po kaszlnięciu pacjentki, albo wstrząśnięciu powłok brzusznych pacjentki za pomocą głowicy aparatu USG,

  • neutralne ułożenie płodu - bez nadmiernego wyprostu, lub zgięcia szyi,

  • pomiar przy szyi płodu nie owiniętej pępowiną,

  • dokonanie kilku, najlepiej trzech pomiarów i przyjęcie wartości maksymalnej (dla pomiaru w prawidłowych warunkach, tj. dokładnie w płaszczyźnie strzałkowej, itp.).

Ginekologia Plastyczna

Dr n med. Jerzy Zabul · Ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha Gdańsk Zaspa
Specjalista położnictwa i ginekologii, Androlog
Piotr Zabul · Specjalista położnictwa i ginekologii, Certyfikat badań prenatalnych Fetal Medicine Foundation Londyn (FMF)